Servicevoorwaarden voor Partners

Door je aan te melden als partner / vereniging in het De Greutsje Pin partner-programma (“Programma”), ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

De Greutsje Pin behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige Programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, vallen onder de Servicevoorwaarden. Als u het programma blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van alle uitstaande betalingen van aangesloten partners die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in om het partnerprogramma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • Je vereniging moet actief zijn in Nederland of België om partner te worden.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • Je moet je wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Je login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
  • Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van jouw account en wachtwoord. De Greutsje Pin kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade door het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting.
  • Je bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.
  • Oneigenlijk gebruik van het partnerprogramma is niet toegestaan. Je mag bij het gebruik van de Service geen wetten in je rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra je jouw vereniging aangemeld hebt voor het Partner programma, krijgt u een unieke partner code toegewezen. Het is toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die De Greutsje Pin samen met jullie partnercode verstrekt, in je e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen je voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties om te gebruiken bij het linken naar De Greutsje Pin.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen we u speciale linkformaten bieden die kunnen worden gebruikt in alle links tussen jullie site en de De Greutsje Pin. Je dient ervoor te zorgen dat elk van de links tussen jullie site en de De Greutsje Pin correct gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de De Greutsje Pin die op jullie site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale linkformaten, worden “speciale links” genoemd.
Je verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen van een De Greutsje Pin product die rechtstreeks plaatsvinden via de Speciale Links; wij zijn niet aansprakelijk jegens jullie vereniging met betrekking tot enig falen door jullie of iemand die jullie verwijst om Speciale Links te gebruiken of jullie Affiliate Code onjuist te typen, ook voor zover een dergelijk falen kan resulteren in een vermindering van bedragen die anders aan jullie zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Gelieerde links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Om een ​​productverkoop in aanmerking te laten komen om een ​​verwijzingsvergoeding te verdienen, moet de klant door een speciale link van jullie site, e-mail of andere vorm van communicatie naar https://www.degreutsjepin.nl verwijzen en aldaar een aankoop voor een product voltooien.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als je meer dan € 45,- aan partnerinkomsten hebt verdiend. Als jullie aangesloten account de drempel van € 45,- nooit overschrijdt, worden jullie commissies niet gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 45,- hebben overschreden.

Jouw vereniging bekend maken als partner van De Greutsje Pin

Het is toegestaan om zelfstandig een persbericht uit te geven danwel de pers op te zoeken om je vereniging kenbaar te maken als partner /verkopende vereniging van De Greutsje Pin. Het is niet toegestaan om de relatie tussen ons en jou verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat je onze producten ontwikkelt, zeggen dat je deel uitmaakt van Stichting De Greutsje Pin anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst.

Je mag geen producten kopen via jouw aangesloten links voor uitsluitend eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingsvergoedingen en / of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Wanneer de partnerinkomsten meer bedragen dan € 45,- worden deze uitbetaald op verzoek. Indien er geen verzoeken worden gedaan tot uitbetaling worden deze aan het einde van het carnavalsseizoen gedaan.

Klant definitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden als klanten beschouwd van Stichting De Greutsje Pin. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot bestellingen van klanten, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren.

Jullie verantwoordelijkheden

Jullie zijn als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en het onderhoud van jullie site en voor al het materiaal dat op jullie site verschijnt.Jullie zijn bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van jullie site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op de site niet in strijd is met enige overeenkomst tussen jullie en een derde partij 
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op jullie site is geplaatst
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op jullie site wordt geplaatst, de rechten van derden niet schendt of schendt (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op jullie site wordt geplaatst, niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat jullie site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe jullie verzamelde gegevens van bezoekers verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken.