Sjteun de vereiniginge en de vastelaovend koup de Greutsje Pin!

Sjteun de vereiniginge en de vastelaovend koup de Greutsje Pin!

Koup DE GREUTSJE PIN 2018!

Sjteun dien vereiniging

Koup de Greutsje Pin biej ein vereiniging! Zie verdeine direk aan jeeder verkoch eksemplaar.

Zo Greutsj wie eine Pin

Bès dich greutsj op dien vereiniging en de Vastelaovend? Draag dan De Greutsje Pin op dien vastelaoves pekske!

Laot dien waardeiering zeen

Gaef al die vriejwillegesj ein bliek van waardeiering, draag veur hun De Greutsje Pin!

Koup De Greutsje Pin

De Greutsje Pin kòs € 5,-. ‘t Grootste deil daovan geit direk nao ‘t vereinigingslaeve. Doot mit steun de vereiniginge en de vastelaovend!

Ouch zo Greutsj wie eine pin?

Laot zeen daste Greutsj bès op de vastelaovend en dien vereiniging. Koup en draag de Greutsje Pin 2017. Nörges haer zònger Greutsje Pin op de patsj of revaer!

Koup vandaag nog DE GREUTSJE PIN!
Sjteun ‘t vereinigingslaeve en de vastelaovend

Waat is de Greutsje Pin

De Greutsje Pin is ein sjpengske waat jeedere vastelaovesgek op zien vastelaovespekske mot sjtaeke es teike dat hae Greutsj is op de vastelaovend.

Woveur is 't?

Mit de vastelaovend zeen vööl evenemente gratis. De organiseierende vereiniginge brenge sjpas en ammezaase in de sjtad mer \t kos hun ouch vööl geldj. Mit ‘t koupe en draage van de Greutsje Pin waere de vereiniginge en de vastelaovend finansjeel gesjteund.

Waat kos 't?

De Greutsje Pin kos €5,- De opbrengs daovan geit nao de vereiniging wo geer de Greutsje Pin gekoch höb. Daonaeve sjteunt geer ouch ‘t behauwt van de vastelaovend in eur buurt.

Wo ken ich 'm kriege?

De Greutsje Pin is te koup biej de deilnummende vereiniginge. Zie zörge zelf veur ein aantal lokaases in de sjtad. Op deeze site kent geer dees lokaases venje. Daonaeve kent geer de Greutsje Pin ouch online koupe.

10000
VASTELAOVESGÈKKE

Die greutsj zeen op de Zittesje vastelaovend en de vereiniginge ein werm hart toedraage

0
GREUTSJE PINNE

Mit ein kolderiek en nuuj ontwerp, veurzeen van ein uniek nommer en sjoon verpak es kollekters item

0
VEREINIGINGE

Die geer direk finansjeel kent òngersjteune mit ‘t koupe van eure eige unieke Greutsje Pin van dit jaor

Mien vereiniging deit mit! Dien ouch?

Ofste noe ein zaate hermenieje, waageboewesj of geweun ein vrunjeklup höbs, jeeder vereiniging kent mitdoon en gesjteund waere. Sjrief uch in via ‘t òngersjtaonde formeleier!

Kent dien vereiniging nog get euro’s gebroeke?

Sjrief uch vandaag nog in!

Veur jeedere verkochte Greutsje Pin òntvingk eur vereiniging 3 euro! Wach dus neit langer, sjrief dich in en verkoup saame mit òs De Greutsje Pin!

Wilt geer eesj mee infermaase of laeze wie geer De Greutsje Pin ouch online kent verkoupe? Laes dan hiej wiejer of num kontak mit òs op. Veer gaeve dan mit plezeier antjwoord op eur vraoge.

Naam van eur vereniging (verplicht)

Eur e-mailadres (verplicht)


Dees vereiniginge doon al mit en verkoupe De Greutsje Pin

Wo is De Greutsje Pin te koup?

De Greutsje Pin is te koup biej de baovegenuimde deilnummende vereiniginge. Daonaeve zeen d’r ein aantal verkoup adresse in de sjtad.

‘t Is aevel ouch muigelik om ein online besjtelling te plaatsje. Geer krig De Greutsje Pin dan zo flot wie muigelik toes gesjik.

ALLENEY GÈKKE TEUN & ALLENEY GREUTSJE PINNE

Via Instagram deile veer alle Greutsje Pin’s die veer taegekomme. Wie dreegs dich diene Greutsje Pin? Deil ‘t mit òs.

Organisaase

Mit laammaekesj vanoet De Marotte, Auw Prinse, Wo-Van en versjillende angere vereiniginge wit Klup Kump Gout wie de vastelaovend wurt gevierd. Veer vernuuje gaer mèr hauwte de sjoon tradieses in eere.

Veer zeen Greutsj op de vastelaovend en al die vereiniginge die saame -jeeder jaor opnuu- veur dit volksfees zörge.

Klup Kump Gout produseiert en distribueiert jaorliks de Greutsje Pin zodat de vereiniginge ein muigelikheid höbbe om zich get ekstra’s te verdeine. Doot mit òs mit, laot eur waardeiering zeen en bèn sjus wie òs Greutsj!

Koup De Greutsje Pin!

80%
Opbrèngs vereiniginge

Ein bedraag van € 10.000,- geit jaorliks dirèk nao de deilnummende vereiniginge en de vastelaovend.

20%
Produksekoste

Mit dank aan sjponsore is sjlechs ein viefde neudig veur de produksekoste, verpakking, en distribuuse.

Wach neit langer, koup de Greutsje Pin!

Wach neit langer, koup de Greutsje Pin!

Veer zeen Greutsj de bedrieve die De Greutsje Pin muigelik maake: